an image of a podium

Jong in oorlog - plaatsen van herinnering

JONG IN OORLOGSTIJD
Jong in oorlog - plaatsen van herinnering

Studie Academie Cultuur Avontuur (SACA) presenteert in het najaar 2023 het speciale lezingen­arrangement ‘Jong in oorlog: plaatsen van herinnering’. Docenten zijn Martijn Vermeulen en Maarten-Jan Dongelmans.

Op basis van bronnenmateriaal wordt tijdens een viertal lezingen en een afsluitende fietstocht ingegaan op de Tweede Wereldoorlog in Nijmegen en de relatie gelegd met de huidige oorlog in de Oekraïne. Centraal staan de thema’s verzet, Jodenvervolging, collaboratie en wederopbouw. Naast een historische inleiding op de thema’s wordt er aan de hand van concrete plaatsen van herinnering aandacht besteed aan ervaringen van jonge mensen in oorlogstijd. Destijds in Nijmegen, tegenwoordig in Oekraïne.

Lezing 1, donderdag 5 oktober, gaat over vijf Nijmeegse verzetsmensen (vier agenten en één burger), die werden opgepakt en in 1944 gefusilleerd. Ter nagedachtenis aan hen is aan de Bart Hendriksstraat het monument DePelikaan opgericht. In de lezing wordt ingegaan op de impact van deze arrestaties, op basis van interviews met één van hun kinderen.

In lezing 2, donderdag 19 oktober, staan de Joodse kinderen Hanna en Jacob Frank centraal. Zij werden in de nacht van 17 op 18 november 1942 samen met hun vader gearresteerd en getransporteerd naar Westerbork. De hereniging met hun moeder volgde later. Het gezin overleefde de oorlog niet. Voor hun woning aan de Leeuwstraat in Nijmegen zijn afgelopen voorjaar Stolper­steine gelegd, ter herinnering aan dit gezin.

Lezing 3,
donderdag 2 november, gaat over Martha Waaldijk, die in de oorlogsjaren in Nijmegen-Oost woonde. Haar ouders sympathiseerden met de NSB, Martha sloot zich aan bij de Jeugdstorm, de jongerenorganisatie van de NSB. Deze lezing is gebaseerd op haar dagboeken.

In lezing 4, donderdag 16 november, gaat Maarten-Jan Dongelmans in op de impact van oorlog op jongeren, tijdens de Tweede Wereldoorlog en in de huidige tijd.

De lezingen zijn telkens van 19.15 tot 20.45 uur. Nadere informatie over de locatie volgt. Op zaterdag 18 november is er een afsluitende fietstocht langs locaties die een rol speelden in de lezingen.

De prijs voor het totale arrangement is € 50,-.

Voor meer informatie zie: www.cultuur-avontuur.nl of bel 06-14198515.

Meer info

Tijden

Van 19.15 tot 20.45 uur

Nijmegen in vrijheid

U kunt contact met ons opnemen via het Infocentrum WO2 Nijmegen,
Ridderstraat 27
6511 TM Nijmegen
024-2200102
welkom@infocentrumwo2.nl

Volg ons