Twee boeken over Jodenvervolging in Nijmegen uitgegeven

De Stichting Stolpersteine Nijmegen geeft twee boeken over de Razzia in November 1942 uit.

an image of a podium

Foto: Herinneringscentrum kamp Westerbork

Maanden van angst en verschrikking

Boekhouding van een ondergang

Op zondag 20 november vond in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis aan de Mariënburg in Nijmegen een dubbele boekpresentatie plaats. Het gaat om Maanden van angst en verschrikking van Fritz Tauber en Boekhouding van een ondergang van Leo van den Munkhof en Willem Oosterbaan.

Ter herdenking van de grote razzia van 17-18 november 1942 brengt Stichting Stolpersteine Nijmegen het ooggetuigenverslag van Fritz Tauber opnieuw uit. Het boek verscheen in 2004 onder de titel Rondom Westerbork. Fritz Tauber en zijn vrouw Helene Tauber-Büks waren in 1938 vanuit Oostenrijk naar Nijmegen gekomen. Ze woonden op Mariënburg 70. Fritz werkte als constructeur-tekenaar bij Willem Smit & Co’s Transformatorenfabriek. In de nacht van 17 november 1942 werden ze opgepakt. Fritz beschreef tijdens de onderduik indringend hun lotgevallen van november 1942 tot de zomer 1943. Het eerste exemplaar van Maanden van angst en verschrikking werd aangeboden aan Rebecca Bateman, een nicht van Helene Tauber-Büks.

In Boekhouding van een ondergang beschrijven Willem Oosterbaan en Leo van den Munkhof hoe het systematische proces van de Jodenvervolging in zijn werk ging, hoe de Nijmeegse politie nauw bij de uitvoering was betrokken en hoe de gemeente Nijmegen en het nazibewind de gang naar de dood in een nagenoeg gesloten boekhouding vastlegden. Het eerste exemplaar van Boekhouding van een ondergang werd overhandigd aan Tobias van Elferen, wethouder van de gemeente Nijmegen.

Fritz Tauber
Maanden van angst en verschrikking;
Ooggetuigenverslag Nijmegen Westerbork, Amsterdam, Rotsterhaule 1942–1943.
Stichting Stolpersteine Nijmegen, 2022. Isbn 978 90 832 9560 2, € 15,00, 88 blz.

Leo van den Munkhof & Willem Oosterbaan
Boekhouding van een ondergang;
De razzia van 17 november 1942 in Nijmegen.
Stichting Stolpersteine Nijmegen, 2022. Isbn 978 90 832 9561 9, € 15,00, 84 blz.

Nijmegen in vrijheid

U kunt contact met ons opnemen via het Infocentrum WO2 Nijmegen,
Ridderstraat 27
6511 TM Nijmegen
024-2200102
welkom@infocentrumwo2.nl

Over ons

Volg ons