an image of a podium

Brandsma Courant

(ON)VRIJHEID
De Lindenberg

Pater karmeliet Titus Brandsma (1881-1942) werd in het begin van de eeuw verkozen tot de Grootste Nijmegenaar aller tijden. Hij was naast hoogleraar ook journalist en voorvechter van het vrije woord. Zijn verzet tegen de Duitse bezetter leidde tot gevangenschap en dood in het concentratiekamp Dachau. Eerder dit jaar heeft de rooms-katholieke kerk hem heilig verklaard.

Bron: Karmel Nederland

Scholieren maken Brandsma Courant

Hoe is het om een krant te maken? Hoe weeg je nieuws af tegen nepnieuws? Met welke bedreigingen en weerstanden krijg je te maken? Jongeren die deelnemen aan het Free Future College, dat van 26 tot en met 29 september in Nijmegen plaatsvindt, krijgen aan den lijve met deze en andere vragen te maken. Ze gaan zelf op pad om verhalen te maken en interviews af te nemen.

Tijdens het Free Future College staat onder meer de rol van de pers als vierde macht (naast de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht) op de agenda. Aan de orde komen onder meer de huidige rol van de media, de bedreiging van de persvrijheid en de invloed van nepnieuws.
De jongeren krijgen er zelf mee te maken. Aan het eind maken ze een krant, onder leiding van journalist Maaike van Helmond. Die krijgt de naam Brandsma Courant, als eerbetoon aan de voorvechter van de persvrijheid, en wordt op 30 september tijdens het festival Grondfest gepresenteerd.

Pater karmeliet Titus Brandsma (1881-1942) was naast hoogleraar aan en rector magnificus van de Katholieke Universiteit Nijmegen werkzaam in de journalistiek. Hij was onder meer hoofdredacteur van het nieuwsblad De Stad Oss en censor bij De Gelderlander. In die hoedanigheid bewaakte hij de katholieke koers van de krant.

Eind 1941 vaardigden aartsbisschop Jan de Jong en Titus Brandsma een verbod uit aan de rooms-katholieke dagbladen om advertenties van de Nationaal-Socialistische Beweging (NSB) op te nemen. Dat leidde begin 1942 tot de arrestatie van Brandsma door de Duitse bezettingsautoriteiten en zijn dood op 26 juli 1942 in concentratiekamp Dachau. De rooms-katholieke kerk heeft Brandsma in mei van dit jaar heilig verklaard.

Adres

De Lindenberg Nijmegen

Nijmegen in vrijheid

U kunt contact met ons opnemen via het Infocentrum WO2 Nijmegen,
Ridderstraat 27
6511 TM Nijmegen
024-2200102
welkom@infocentrumwo2.nl

Volg ons